web statistics Volven
   

Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Helsestasjon (for barn)Definisjon
Den delen av kommunehelsetjenesten som utøver planmessig helsefremmende og forebyggende helsearbeid rettet mot førskolebarn i følge lov om helsetjenester i kommunene.
Kjernepersonellet er helsesøster og lege, men også annet personell kan være engasjert: jordmor, fysioterapeut, psykolog, tannlege, sosionom.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Institusjoner.

Se også

Forebyggende helsearbeid

Helsefremmende arbeid

Kommunehelsetjenesten

 

  Gi tilbakemelding på denne siden