web statistics Volven
   

Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

LiggedagerDefinisjon
Antall hele døgn en innlagt pasient med heldøgnsopphold disponerer en seng.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
DRG.
Tid.

Se også

Beleggsprosent

Gjennomsnittlig liggetid

Kurdøgn

Langtidsliggedager

Oppholdstid

 

  Gi tilbakemelding på denne siden