web statistics Volven
   

Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

KapasitetDefinisjon
Gradert vurdering av hva en person er i stand til å prestere i forhold til aktiviteter og deltagelse i et tenkt standardisert miljø

Kilde
ICF

Produkt
Administrativ terminologi for pleie- og omsorgstjenesten

Relaterte organisasjoner
Registrert av: KITH AS

Se

Aktiviteter og deltagelse

Utførelse

 

  Gi tilbakemelding på denne siden