Velkommen til Volven

Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag, herunder kodeverk, klassifikasjoner, termer, begrepsdefinisjoner, datadefinisjoner, m.m. [Les mer]

 
  finn  i kategori  
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
 Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Indikatorsett
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet (2013)


 

Nyheter

nyhetsarkiv


Nye data

14. august 2014
Helsepersonellregisterets (HPR) klassifikasjon av spesialiteter

14. august 2014
Utdanningsnivå Helsepersonellregisteret

14. august 2014
Tilleggskompetanse Helsepersonellregisteret

14. august 2014
Klassifikasjon av rekvisisjonsrett i Helsepersonellregisteret