Velkommen til Volven

Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag, herunder kodeverk, klassifikasjoner, termer, begrepsdefinisjoner, datadefinisjoner, m.m. [Les mer]

 
  finn  i kategori  
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
 Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet (2013)


 

Nyheter

nyhetsarkiv


Nye data

21. januar 2015
Organisatorisk betegnelse

21. januar 2015
Hjemmel for refusjon med medisinsk begrunnelse - ny forskrift

21. januar 2015
Meldingsmottak i offentlig forvaltning

20. januar 2015
Opioid substitusjonsbehandling